Magyar Külügyi Intézet
Hungarian Institute of International Affairs

1016 Budapest, Bérc utca 13-15.
Telefon: 279-5702 Fax: 279-5701

In English

KEZDŐOLDAL AZ INTÉZETRŐL MUNKATÁRSAK KIADVÁNYOK RENDEZVÉNYEK PROJEKTEK  
Kiadványok
Legfrissebb
 
MKI-tanulmányok
 
MKI-elemzések
 
Külügyi Szemle
 
Adatbázisok
   
EU-navigátor
 
Gyorselemzés
 
Szempont
 
Könyvek
 
HIIA Papers
 
Foreign Policy Review
 

A Külügyi Szemle a nemzetközi kapcsolatok és külügyi tanulmányok negyedévente megjelenő folyóirata. Egyformán nyitott a diszciplína vezető kutatói és fiatal tehetségei előtt. A szerkesztőség a kéziratokat az alábbi formátumban várja

Megjelenik negyedévente. Ára: 990 Ft.
Megvásárolható a Szerkesztőségben és Budapesten az újságárusoknál.
Előfizetés megrendelhető a kulugyiszemle@hiia.hu címen.
A korábbi számok közül csak a 2010-től megjelent példányokat lehet megvásárolni.

Főszerkesztő: Kiss J. László
Szerkesztőség: 1016 Budapest, Bérc utca 13-15.
Telefon: 279-5704
Fax: 279-5701

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

2012 / 1. szám
Előszó
Kiss J. László:
Előszó
Az „arab tavasz” értelmezési keretei
Maróth Miklós:
Az „arab tavasz”
Tüske László:
Az alatvaló és az állampolgár – Szempontok az „arab tavasz” egyiptomi fejleményeinek értelmezéséhez
Az „arab tavasz” geopolitikája
Rostoványi Zsolt:
Az „arab tavasz” hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére
Az „arab tavasz” társadalmi-gazdasági kontextusa
N. Rózsa Erzsébet:
Demográfa, migráció, urbanizáció – a globalizáció „politikamentes” folyamatai. Az arab társadalom az „arab tavasz” előestéjén
Szigetvári Tamás:
Az „arab tavasz” gazdasági vonatkozásai
Csicsmann László:
A mérsékelt iszlamista mozgalmak szerepe az „arab tavaszt” követő politikai átmenetben
Az „arab tavasz” esettanulmányai
Ladányi Éva -
N. Rózsa Erzsébet:
Magyarország és az „arab tavasz”
Gazdik Gyula:
Egyiptomi belpolitikai átalakulás a poszt-mubáraki korszakban
Jungbert Béla:
Az „arab tavasz” és Jordánia: revolúció helyet evolúció
Könyvekről
Tamara Cofman Wites (szerk.):
Hogyan tárgyalnak az izraeliek és a palesztinok. Az oslói békefolyamat kultúraközi megközelítésben (Nagy Milada)
Kovács Attila:
Allah harcosai. A radikális iszlám mozgalmak vizuális kultúrája (Boros Atila)
Eseménynaptár
2012. január 1.–március 31
2012 / 2. szám
Kínai–magyar kapcsolatok
Gao Jian:
Ismerjük meg egymást jobban, teremtsünk együtt boldog jövőt!
Matura Tamás:
A magyar–kínai kapcsolatok elmúlt két éve
Kína: mai remények, holnapi lehetőségek
Tálas Barna:
A kínai civilizáció újabb reneszánsza a XXI. század első évtizedeiben
Kína: mai remények, holnapi lehetős
Horváth Csaba Barnabás:
A kontinentális erőegyensúly mint az amerikai–kínai versengés valószínű modellje
Kína: folyamatosság és változás
Juhász Ottó:
A modernizáció és a tradíció kérdései Kínában, 1840–2012
Jordán Gyula:
A Kína-modell és a kínai kivételesség kérdései
Szunomár Ágnes:
Kínai külpolitika, kínai hatalmi politika: folyamatosság és változás
Diaszpórák szerepe és új világrend
Szalai Éva Emese:
A diaszpórák szerepe az új világrendben
Görög válság
Artner Annamária:
Út a keresztre – Görögország kálváriája
Könyvekről
Henry Kissinger:
Kínáról (Mészáros Tamás)
Nemzetközi kapcsolatok francia évkönyve, 2011 (Fejérdy Gergely)
Eseménynaptár
2012. április 1.–június 30.
2012 / 3. szám
Olasz bel-, kül- és Európa-politika
Molnár Anna:
Az olasz politikai pártok és kormányok EU-politikája (1989–2012)
Czékus Bálint:
Olaszország és az európai gazdasági kormányzás reformja: közösségi kihívások és nemzeti érdekek
Molnár Anna:
Az olasz külpolitika irányai az ezredforduló után
Andreides Gábor:
Az olasz állam és a maffia kapcsolata a hidegháború után
Stratégia és biztonság
Varga Miklós:
Egy közös uniós stratégiai kultúra kilátásai - elméleti megfontolások és gyakorlati akadályok
Rövid Éva:
Nemzetközi összefogás a modernkori tengeri kalózkodás visszaszorítása érdekében
Nagyító alatt: Azerbajdzsán és Mianmar
Gyene Pál:
Azerbajdzsán: játékos vagy sakkfigura a „nagy játszmában”?
Háda Béla:
Tábornokok a kereszttűzben - Mianmar az ázsiai hatalmi érdekszférák metszetében
Fenntartható fejlődés
Faragó Tibor:
A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi együttműködés négy évtizede
Folyóiratszemle
Dorothée Schmid:
Törökország, az Egyesült Államok állandó szövetségese és új kihívója (Füsti Molnár Zsuzsa)
Eseménynaptár
2012. július 1.–szeptember 30.
2012 / 4. szám
MAGYARORSZÁG ÉS SZOMSZÉDAI
Kőrösi István:
A magyar–osztrák kapcsolatok fejlődése a rendszerváltás óta, jelenlegi helyzete és kilátásai
Szilágyi Imre:
Magyarország és délszláv szomszédainak kapcsolatai 2010 után
Hamberger Judit:
Új fejezet vagy fordulat a szlovák–magyar viszonyban?
Illyés Gergely -
Kántor Zoltán:
Románia 1989 után
Fedinec Csilla:
Ukrajna helye Európában és a magyar–ukrán kapcsolatok két évtizede
TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS
Pritz Pál:
20. századi szomszédaink – némi történeti visszapillantással
Új kihívások a magyar külpolitikában
Tóth József Imre:
Magyarország a vízdiplomáciai erőfeszítések középpontjában
Pap Norbert:
A magyar Balkán-politika kihívásai
Hettyey András:
Az Európai Unió bizalmi válsága, különös tekintettel a bővítéspolitikára
MAGYARORSZÁG ÉS A NEMZETKÖZI JOG
Törő Csaba:
Nemzetközi normák és diplomácia a Szafarov-ügyben: valóság és felfogás, jog és politika a magyar–azeri–örmény háromszögben
Németh Csaba:
Az Európai Bíróság döntött a Sólyom-ügyben
Könyvszemle
Győri Szabó Róbert:
A magyar külpolitika története 1848-tól napjainkig (Dunay Pál)
Eseménynaptár
2012. október 1.–december 31.

Copyright © 2014 Magyar Külügyi Intézet